برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید

 

با کسب هر 75 سکه،یک شانس برای چرخاندن گردونه بدست خواهید آورد.اولین چرخش گردونه را مهمان ما باشید.

شانس خودتو امتحان کن.